דרושים זמרים!

דרושים לעונת הקונצרטים: 2015,2016 למקהלה הקאמרית רמת-גן1438660131_vector_65_02

זמרים: זמר טנור, זמר בס-בריטון,-קולות יפים, קוראי תוים.

ברפרטואר :דבוז'אק-סטאבאט מאטר, מוצרט-מיסה גדולה,ורדי-רקויאם,

פרגולזי-רקויאם,רוסיני-מיסה, שירים ישראלים, ביזה -הלל,

וילה לובוס, יצירות מאת:אייל באט,אלה שריף,ועוד.

לפנות במייל לחנה צור- מנצחת,מנהלת מוסיקלית.

htzurmusic@gmail.com

חזרה ראשונה לאחר החופשה:אוגוסט 31 , 2015