דרושים זמרים!

דרושים לעונת הקונצרטים:2015,2016 למקהלה הקאמרית רמת-גן
זמרים: זמר טנור, זמר בס-בריטון,-קולות יפים, קוראי תוים.
ברפרטואר :דבוז'אק-סטאבאט מאטר, מוצרט-מיסה גדולה,ורדי-רקויאם,
פרגולזי-רקויאם,רוסיני-מיסה, שירים ישראלים, ביזה -הלל,
וילה לובוס, יצירות מאת:אייל באט,אלה שריף,ועוד.
לפנות במייל לחנה צור- מנצחת,מנהלת מוסיקלית.
htzurmusic@gmail.com
חזרה ראשונה לאחר החופשה:אוגוסט 31, 2015

Bookmark the permalink.